KAN-therm: Kan-therms uppvärmningssystem för idrottsanläggningar


 

Kan-therms uppvärmningssystem för idrottsanläggningar

Kan-therms uppvärmningssystem för idrottsanläggningar:
KAN-therms installationsmultisystem är en serie innovativa och beprövade lösningar inom ett brett område av installationsteknik.
Av denna anledning finner man detta system på de mest 
prestigefyllda idrottsplatserna.
KAN therm levererade kilometer med rör och tusentals 
armaturer som användes för att bygga vatten- och värmesystem, tekniska system och golv värmesystem på arenor runt om i Europa.
Dagens idrottsarena handlar inte bara om planen och gräsmattan! På dagens arenor finns även luftkonditionerade och uppvärmda stugor, restauranger och butiker dit värme och kyla bör tillföras.
Underjordiska parkeringsplatser som borde vara utrustade med 
brandbekämpningssystem och hundratals sanitära anläggningar dit både kallt och varmt nyttighetsvatten ska levereras.

 

Att utrusta sådana anläggningar med alla nödvändiga installationer är en stor utmaning för konstruktörer, entreprenörer och tillverkare av installationsmaterial. KAN-therm är en erfaren polsk tillverkare och leverantör av moderna lösningar och installationssystem.
KAN-therm är 
även känt i Europa. Sedan företaget startade sin verksamhet år 1990 har KAN-therm byggt sin position på starka pelare: professionalism, innovativitet, kvalitet och utveckling.
Numera sysselsätter de över 800 anställda, de har filialer i Tyskland, Ryssland, Ungern, Ukraina och Vitryssland. Produkterna med varumärket KAN-therm exporteras till nästan 60 länder, distributionskedjan täcker Europa, en betydande del av Asien, Afrika och når även Syd- och Nordamerika.
 

System KAN-therm Steel på Manchester United Stadium
 

KAN-therm är ett optimalt, komplett installationsmultisystem som omfattar de modernaste, komplementära lösningarna inom vatten- och värmeanläggningar.
Det är ett utmärkt förverkligande av visionen om det universella systemet tack vare den långsiktiga erfarenheten och passionen för KAN-therms konstruktörer, noggrann kontroll av råmaterial och slutproduktkvalitet och sist med inte minst ett effektivt erkännande av installationsmarknadens behov i överensstämmelse med kraven i den balanserade byggbranschen.
 


KAN-therms erbjudande för idrottsanläggningar inkluderar inte bara typiska inomhusinstallationer, utan också ett komplett uppsättnings element som är nödvändigt för installation av värmebana på fotbolls- och idrottsarenor och golv
i idrottshallar.
 
 
City Arena  Bialystok Polen
 
Dessa inkluderar Tichelmann-samlare med anslutningar, gjorda av polypropylenrör med en diameter på 160–180 mm och PE-RT-värmerör med 18, 20 eller 25 mm diameter, med skenor som fäster dem på marken. En integrerad del av detta erbjudande är moderna automatiseringslösningar, dvs. artiklar som snö- och issensorer, liksom temperatur- och digitala styrenheter, som är en integrerad del av erbjudandet.
 

PGE Arena Gdansk Polen
 
Arenor runt om i Europa tog det beslutet att välja certifierad kvalitet på
KAN-therms 
installationer, där bl.a.. Inea Stadium (Poznań, Polen), Stadium Arena (Lviv, Ukraina) eller NSK Olympic i Kiev (Ukraina) med mera.
 

NSK Olimpic Arena Kiev Ukraina

KAN-therm tillhandahåller också ett brett utbud av värmeisolering utöver värmeledningar och deras fästsystem för att värma golvytor på idrottsarenor.
För flytande sportgolv kan KAN-therm TBS-isoleringssystem användas i punkter där värmerör är fixerade i metallradiatorns flänsar placerade i värmeisolering av skummad polystyren. Uppvärmning av flytande sportgolv kan bli konstruerade på bjälkar, detta kan utföras av System KAN-therm Rail, där värmerören placeras i specialskenor monterade på värmeisolering.
 

Inea Stadium Poznan Polen 

Brett utbud av applikationer och produkter gör System KAN-therm Football till ett komplett installationssystem som används för att bygga ett värmesystem för fotbollsplaner. 
KAN-therms multisystem uppfyller alla krav som ställs för installation av moderna idrottsanläggningar.
 
 
Arena Lviv Ukraina
 
Uppvärmning av arenans fotbollsplan förhindrar bildning av is på gräsmattans yta, upprätthåller den antagna temperaturen och torkar den och möjliggör också avfrostning av islagret som bildas på dessa ytor. En sådan lösning gör det möjligt att använda dessa planer året runt och minimerar också risken för skador på spelarna.
 

National Arena Warszawa Polen

 

 

Läs mer: