KAN-therm: Fokus på kvalitet


 

Fokus på kvalitet

I strävan efter att tillfredsställa våra kunder till fullo och vidareutveckla och modernisera KAN-therm systemet garanterar vi högsta nivå både på de tjänster och de produkter vi levererar.

KAN-therm systemet: Press, PP Green, och Inox är certifierade av tyska DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) som arbetar med att säkerställa högsta nivå på säkerhet och kvalitet i tillhandahållandet av naturgas och färskt vatten till allmänheten. Dessa certifikat rör inte bara enskilda element utan kompletta system.

DVGW är en oberoende och neutral certifierare med huvudkontor i Bonn som har arbetat i branschen sedan 1859. Genom att upprätta tekniska föreskrifter för säkerhet och tillförlitlighet för gas- och vattenförsörjning bidrar föreningen till att forma framtiden för den tyska och europeiska energi- och vattenförsörjningsindustrin. DVGW-certifierade produkter är betrodda och erkända överallt inom och utanför Europa. DVGW är ett kvalitetsmärke som anger att en produkt uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i alla EU-medlemsstater och att den har kvalitetsegenskaper som sträcker sig utöver minimisäkerhetskraven. Därför är vi stolta över att kvaliteten på KAN-therm produkterna har erkänts och belönats.

Dessutom fick KAN-therm produkter som är tillverkade av PP-R (System KAN-therm PP och System KAN-therm PP-Green) nyligen också ett positivt yttrande från franska CSTB (Center Scientifique et Technique du bâtiment). Till följd av detta har systemen tilldelats det franska QB-certifikatet, tidigare CSTBat som gäller användning i kall- och varmvattenanläggningar samt lågtemperaturvärmesystem.

KAN-therms produktion och övriga företagsverksamhet omfattas av kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001: 2015, vilket certifierats av renomerade Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. Produktionen övervakas strikt av företaget avancerade laboratorie och tillverkade produkter testas dessutom av externa laboratorier.

Som tillverkare är vårt mål att tillhandahålla säkra och tekniskt felfria produkter och installationer. Vi är nöjda med att deras kvalitet erkänns och uppfyller krav från oberoende, opartiska och allmänt erkända föreningar.

Titta på en video från vårt företags avancerade laboratorium för att se hur det fungerar i praktiken.