KAN-therm: Kvalitetsgaranti
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Kvalitetsgaranti

KAN har som målsättning och åtagande att infria alla förväntningarna hos sina kunder och säkerställa att de blir nöjda med produktens kvalité. Målsättningen förverkligas genom att material av högsta kvalité används, tillverkningsprocessen är under hård granskning och hög servicenivå eftersträvas. Produkterna är både av hög kvalité och också skonsamma mot miljön i tillverknings- och användningsprocesserna.

KANs produktkvalité kontrolleras av både prestigefyllda samt oberoende laboratorier och också på eget fullutrustat laboratorium. Modern och professionell testningsutrustning gör det möjligt att observera tillverkningsprocesser, kontrollera tekniska parametrar och produktegenskaper. KANs laboratorium är också ett övningsfält där man med ständig förbättring som utgångspunkt och expansion som värdegrund förbereder konstruktörsteamet på KAN för alla nya lösningar.

Produkter så väl som hela bolagsverksamheten kontrolleras enligt ledningssystemet för kvalitet EN ISO 9001:2008 krav.

Genom att vidta åtgärderna ovan har bolaget KAN fått kundernas förtroende och anses vara en pålitlig och trovärdig partner.